Adwokat Olsztyn

Kancelaria Adwokacka Aleksandra Gubańskiego to renomowana i doświadczona firma świadcząca kompleksową pomoc prawną w obszarze szeroko rozumianego prawa rodzinnego i cywilnego.

Kancelaria specjalizuje się również w obszarach takich jak występowanie do sądów o unieważnienie kredytu we frankach oraz dochodzenie w imieniu swoich klientów zwrotu świadczenia nienależnego od banków stosujących klauzule niedozwolone. 

Dobre zrozumienie potrzeb klientów jest kluczem do osiągnięcia sukcesu, dlatego też kancelaria stawia przede wszystkim na otwartą komunikację, dbałość o szczegóły oraz skrupulatne analizowanie każdej sprawy. Dzięki zaangażowaniu i pełnemu profesjonalizmowi, zapewnia swoim klientom pewność, że ich prawa są w dobrych rękach, gdyż każda sprawa jest wyjątkowa i wymaga indywidualnego podejścia. 

Kancelaria Prawna Adwokata Aleksandra Gubańskiego jest tym miejscem, w którym klient otrzymuje kompleksowe wsparcie prawne, oraz gotowość podjęcia pomocy w rozwiązaniu także skomplikowanych spraw, zawsze mając na uwadze dobro i zadowolenie klientów. 

Działając z pasją i profesjonalizmem, kancelaria dąży do zapewnienia swoim klientom najlepszych rozwiązań prawnych. Doświadczenie oraz wszechstronna wiedza Adwokata Aleksandra Gubańskiego pozwala skutecznie reprezentować klientów w sądach, mediacjach oraz negocjacjach. Dzięki umiejętności znalezienia kompromisu, potrafi rozwiązywać spory w sposób zadowalający dla obu stron.

Adwokat Aleksander Gubański to doświadczony i zaufany pełnomocnik wyróżniający się swoją wiedzą prawniczą, umiejętnościami negocjacyjnymi oraz zaangażowaniem w sprawy swoich klientów. Posiada wszechstronną wiedzę w zakresie prawa cywilnego, zarówno teoretyczną, jak i praktyczną. Jego bogate doświadczenie obejmuje reprezentowanie klientów w sprawach cywilnych, rozwodowych, majątkowych, odszkodowawczych, rozwiązywania problemów dotyczących prawa własności i posiadania. Kancelaria wspiera klientów również w sprawach spadkowych, 

Pomoc prawna świadczona przez kancelarię polega na udzielaniu prawnych porad, sporządzaniu aktów prawnych, opinii lub na reprezentowaniu klienta przed sądem. 

Biegła znajomość polskiego systemu prawnego oraz aktualnych przepisów pozwala skutecznie doradzać klientom i bronić ich interesów.

Adwokat Aleksander Gubański pochodzi z rodziny prawniczej. Od najmłodszych lat miał do czynienia z materią prawa. Adwokat Henryka Kaźmierczak Gubańska ( mama adw. Gubańskiego ) pełniła rolę prokuratora, radcy prawnego, a od początku lat 90 – tych adwokata. To one zaszczepiła w rodzinie szacunek i poszanowanie prawa. Mecenas Gubański już od szkoły podstawowej wiedział, iż będzie wykonywał ten zawód i już wówczas skupiał się głównie na przedmiotach humanistycznych. Ulubionym jego przedmiotem była historia – brał udział w olimpiadach historycznych. Nie przykładał się do przedmiotów ścisłych, bo dobrze wiedział czym w życiu będzie się zajmował. Aktualnie brat, bratowa oraz szwagierka także wykonują zawód adwokata. 

  Mecenas Gubański studiował na jednej z najlepszych polskich uczelni – Uniwersytecie Warszawskim – na Wydziale Prawa i Administracji. Już w trakcie studiów podjął pracę w Ministerstwie Sprawiedliwości, a dokładnie w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa karnego pod przewodnictwem prof. dr. hab. Stanisława Waltosia – powołanej przez Ministra Sprawiedliwości. Uczestniczył tam w obradach nad tworzeniem prawa karnego. Stworzone projekty trafiały na obrady sejmu celem ich uchwalenia. W tworzeniu przepisów brali udział profesorowie najlepszych polskich uczelni oraz sędziowie Sądu Najwyższego. Pozwoliło to Mecenasowi na szersze spojrzenie na przepisy – nie tylko  punktu widzenia ich brzmienia, ale też zastosowania w życiu. 

Kancelaria dbając o dobra klienta stale współpracuje z dyplomowanym psychologiem ( psychoterapeuta, psycholog dziecięcy, seksuolog ), biurem detektywistycznym, kancelarią notarialną oraz tłumaczami przysięgłymi zapewniając pełną obsługę w różnych aspektach. 

  Klientom indywidualnym nie tylko z Olsztyna kancelaria prowadzi sprawy: 

– kredytów frankowych ( analiza umowy jest bezpłatna ) – powództwo o unieważnienie umowy kredytu lub jej odfrankowienie, 

– prawa rodzinnego 

– rozwodowe ( prowadzenie spraw rozwodowych bez orzekania o winie oraz z orzekaniem o winie, przygotowywanie pozwów i odpowiedzi na pozew, 

– separacja, 

– alimentacyjne ( zasądzenie alimentów, obniżenie alimentów, alimenty na małżonka oraz alimenty od dziadków ) 

– ustalenie miejsca pobytu dziecka 

– ustalenie kontaktów z dzieckiem

– ustalenie opieki naprzemiennej na dzieckiem, dziećmi

– ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej

– ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa

– cywilne – o zapłatę, zasiedzenie nieruchomości, odwołanie darowizny, rozwiązanie umowy dożywocia

– odszkodowawcze – szkody majątkowe oraz na osobie ( zadośćuczynienie za doznaną krzywdę ) – odmowa wypłaty odszkodowania, zaniżone odszkodowanie z AC/OC sprawcy, dochodzenie odszkodowania za wypadek drogowy, stłuczkę nie tylko parkingową, 

– majątkowe – podział majątku wspólnego małżonków, zniesienie współwłasności, 

– spadkowe – stwierdzenie nabycia spadku, odrzucenie spadku, dział spadku, zachowek, unieważnienie testamenty, wydziedziczenie, uznanie za niegodnym dziedziczenia, długi spadkowe, pomoc przy spisaniu testamentu, 

– dozoru elektronicznego 

– upadłości konsumenckiej

– karne – jazda pod wpływem alkoholu, zatrzymanie prawa jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu, 

– karne wykonawcze – odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności, przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności, przedterminowe warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, 

Dobry adwokat to nie tylko dobry prawnik. Rola adwokata jest dużo szersza. Adwokat nie rzadko jest spowiednikiem. Pełnomocnik musi umieć wysłuchać klienta – wbrew pozorom słuchać należy umieć. Znalezienie najlepszego rozwiązania dla klienta nie może opierać się tylko na kodeksie. Na sprawy mi.in. rodzinne potrzebne jest bardzo szerokie spojrzenie nie tylko z punktu widzenia przepisów. Na sprawy trzeba często spoglądać ,, życiowo’’. Do w/w spojrzenia potrzebne jest niezwykle doświadczenie – zarówno sądowe jak i mediacyjne. Doświadczenie takie można zdobyć jedynie w praktyce. Mecenas Gubański należy do Palestry już ponad 15 lat, a doświadczenie zawodowe zdobywał prowadząc sprawy na terenie całego kraju. 

W swojej kancelarii wykształcił też szereg prawników z którymi na stałe współpracuje lub tworzą stały zespół kancelarii. 

Prywatnie adwokat Gubański pasjonuje się sportami ekstremalnymi. Już w czasie studiów pracował jako instruktor jazdy na snowboardzie. Jazda na snowboardzie to do dzisiaj jego największa pasja. Ponadto pasjonują go sporty motorowe – jazda na quadzie, pływanie skuterem wodnym oraz motocross. Ulubionym sportem wodnym adwokata Gubańskiego jest pływanie na Wingfoilu – przeważnie na Półwyspie Helskim. Mecenas Aleksander Gubański posiada uprawnienia do pływania jachtami ( patent żeglarza jachtowego ), motorówkami ( patent sternika motorowodnego ) wraz z możliwością ciągnięcia obiektów pływających np. Wakeboard.